Privacyverklaring

Goedvuurwerk.nl (hierna Goed Vuurwerk) is een uitgave van Welkoop. Lesli Vuurwerk BV handelt in opdracht van Welkoop de betaling en bestelling af voor goedvuurwerk.nl.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Dit geldt ook voor de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Met deze verklaring informeren we je over de belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op jouw privacy in onze dienstverlening. Als je hier meer vragen over hebt, dan kun je altijd terecht bij onze klantenservice

In deze privacyverklaring gebruiken we een aantal belangrijke woorden. Om de verklaring beter te kunnen begrijpen leggen we deze kort uit:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Verwerken: alles wat er met Persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Van wie verwerkt Goed Vuurwerk Persoonsgegevens?

Goed Vuurwerk verwerkt Persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn Persoonsgegevens?

Welkoop Retail B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Dit zijn onze contactgegevens:
Welkoop Retail B.V.
Galvanistraat 100
6716 AE Ede

Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel nummer 30073250
BTW nummer: NL007079278B01

Waarom verwerkt Goed Vuurwerk Persoonsgegevens?

Goed Vuurwerk verwerkt Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden

 • Om onze contractuele afspraken met jou na te komen;
 • Om jou persoonlijke en betrouwbare dienstverlening te bieden;
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Omdat je ons toestemming hebt gegeven.

Om onze contractuele afspraken met jou na te komen

Wij hebben gegevens van jou nodig vanwege contractuele afspraken die we met je maken als je bij ons winkelt. Dat is het geval bij:

 • bestellen van producten;
 • bezorgen of afhalen van producten;
 • retourneren van producten;
 • invulling geven aan garantie afspraken;
 • contact met onze klantenservice.

Om onze persoonlijke en betrouwbare dienstverlening te bieden

Wij vinden het belangrijk dat we jou persoonlijke service verlenen. Dat is in jouw en ons belang. Daarvoor gebruiken we jouw gegevens voor bijvoorbeeld:

 • gebruikersreviews, klanttevredenheidsonderzoeken;
 • uitvoering klantenpas loyaliteitsprogramma;
 • het verbeteren van het gebruiksgemak van de website;
 • contact met onze klantenservice;
 • persoonlijk advies en aanbiedingen;
 • social media;
 • fraudepreventie, voorkomen of afhandelen winkeldiefstal;
 • camerabeveiliging voor bescherming van jouw en onze eigendommen.

Om te voldoen aan wet- en regelgeving

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt voor:

 • administratiegegevens (factuur-, betaal- en bestelgegevens) voor de Belastingdienst;
 • een vermoeden van fraude;
 • een gerechtelijk bevel of vonnis.

Om dat je ons toestemming hebt gegeven om je van dienst te zijn

En soms heb je ons toestemming gegeven (en kun je deze ook weer intrekken) om je gegevens te gebruiken. Dit geldt voor:

 • abonneren op de nieuwsbrief;

Welke persoonsgegevens verwerkt Goed Vuurwerk van mij?

Goed Vuurwerk biedt een aantal diensten (zie hieronder) waarvoor hoofdzakelijk basale persoonsgegevens worden verwerkt, zoals Naam, Adres (Straat, huisnummer, postcode, woonplaats), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de betreffende dienst op een goede manier te kunnen aanbieden.

Afhankelijk van het soort dienst, vragen we je om persoonlijke voorkeuren aan te geven die ons helpen de dienst persoonlijker te maken. Deze voorkeuren zijn meestal optioneel, maar soms ook noodzakelijk omdat ze juist de reden zijn geweest waarom je van die dienst gebruikmaakt.

 • Goed vuurwerk nieuwsbrief
 • Goed Vuurwerk Account
 • Winacties

Algemene nieuwsbrief

Als je je alleen voor onze algemene nieuwsbrief inschrijft, dan verwerken we de volgende gegevens:

 • Noodzakelijk : Voornaam, Achternaam, Geslacht en e-mailadres

Na eerste aanmelding krijg je een bevestigings e-mail ter verificatie dat jij ook echt degene bent die zich heeft aangemeld.

De noodzakelijke gegevens gebruiken we om jou op een persoonlijke manier aan te spreken. De optionele gegevens gebruiken we om de nieuwsbrief voor jou op maat te maken met passende aanbiedingen.

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link die onderaan de nieuwsbrief is bijgevoegd.

Je kunt je afmelden voor een selectie van of voor alle nieuwsbrieven. Per type nieuwsbrief wordt de uitschrijving bijgehouden.

Wanneer je afgemeld bent voor alle nieuwsbrieven dan verwijderen we binnen 30 dagen jouw gegevens.

Goed Vuurwerk Account

Als je een Goed Vuurwerk Account aanmaakt, dan verwerken we de volgende gegevens:

 • Noodzakelijk: Voornaam, Achternaam, Geslacht, E-mailadres, Telefoonnummer, Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats), wachtwoord, voorkeurswinkel

Na eerste aanmelding krijg je een bevestiging e-mail ter verificatie dat jij ook echt degene bent die zich heeft aangemeld.

De noodzakelijke gegevens gebruiken we:

 • om je een veilige online winkelomgeving aan te bieden die afgeschermd is voor anderen (door jouw logingegevens);
 • om bestellingen te kunnen afhandelen en onze contractuele verplichtingen na te komen;
 • om je op een goede manier van dienst te kunnen zijn als je met onze klantenservice contact hebt.

Je kunt je persoonlijke voorkeuren helemaal zelf beheren en eventueel je account ook verwijderen (tenzij er nog lopende zaken zijn die eerst afgehandeld moeten worden).

Als je je account hebt verwijderd, dan worden je gegevens verwijderd binnen 30 dagen.
36 maanden na je laatste transactie word je account automatisch verwijderd.

Verwerkt Goed Vuurwerk ook bijzondere Persoonsgegevens?

Voor het bewaken van jou en onze eigendommen en veiligheid gebruiken we videocamera’s in de verkooppunten van de Welkoop winkels.

Hoe gaat Goed Vuurwerk met mijn Persoonsgegevens om?

Goed Vuurwerk respecteert en beschermt je Persoonsgegevens. We hanteren hierbij de volgende principes:

 1. We gaan vertrouwelijk met je Persoonsgegevens om;
 2. We gebruiken je gegevens alleen voor de levering van producten en diensten aan jou persoonlijk;
 3. We verwerken niet meer gegevens dan nodig;
 4. We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van je gegevens;
 5. We gebruiken niet meer Persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.

Om hier invulling aan te geven werken hebben we het volgende geregeld:

 • Toegang tot Persoonsgegevens alleen op basis van noodzakelijkheid;
 • Inschakeling van zorgvuldig geselecteerde derden;
 • Specifieke bewaartermijnen;
 • Opslag van gegevens zoveel mogelijk in de EU.

Toegang alleen op basis van noodzakelijkheid

Binnen Goed Vuurwerk kunnen je Persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens nodig hebben voor het werk dat ze uitvoeren. Anderen kunnen jouw Persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers die Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht.

Inschakeling van zorgvuldig geselecteerde derden

We delen Persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan jou te leveren. Denk aan bezorgpartners, reparateurs, betaalpartners en IT-dienstverleners. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan onze privacyvoorwaarden en geheimhouding garanderen. Jouw Persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst. Jouw Persoonsgegevens worden niet verkocht.

Specifieke bewaartermijnen

Wanneer jouw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigen wij deze. Of we gebruiken jouw gegevens anoniem. Dan weten we niet meer dat de gegevens van jou zijn. Dit doen we bijvoorbeeld voor interne analyses en rapportages.

 • Hoe lang bepaalde Persoonsgegevens worden bewaard, is afhankelijk van het soort Persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit zijn de verwijdertermijnen:
 • Camerabeelden verwijderen binnen 30 dagen. Tenzij we een incident vastleggen. Dan bewaren we de beelden tot dit is afgehandeld.
 • Inactieve Goed Vuurwerk Accounts verwijderen we na 36 maanden.
 • Factuur-, betaal- en bestelgegevens in onze administratie verwijderen we na 7 jaar. Dit is verplicht door de Belastingdienst.
 • Klantgegevens verwijderen we 36 maanden na het verstrijken van de economische levensduur van het laatst gekochte product.

Opslag van gegevens zoveel mogelijk in de EU

Jouw Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk opgeslagen binnen de Europese Unie, maar in ieder geval in een land dat een soortgelijk wettelijk beveiligingsniveau kan garanderen, zoals bijvoorbeeld het Privacy Shield dat afgesproken is met de Verenigde Staten van Amerika.

Welke regels gelden voor Goed Vuurwerk bij de verwerking van Persoonsgegevens?

Bij de verwerking van Persoonsgegevens is Goed Vuurwerk onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De Nederlandse Uitvoeringswet AVG
 • Telecommunicatiewet

Welke rechten kan ik uitoefenen op mijn persoonsgegevens bij Goed Vuurwerk?

Via je eigen Goed Vuurwerk Account in onze webshop heb je de mogelijkheid om een groot deel van de over jou verwerkte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit kun je op een moment doen waarop het jou het beste uitkomt.

Heb je geen Goed Vuurwerk Account en/of wil je inzicht in alle Persoonsgegevens die Goed Vuurwerk van je verwerkt, dan kun je hiervoor een schriftelijk verzoek indienen zoals aangegeven op onze klantenservice pagina.

Vergeet niet om bij je verzoek een kopie-id (zonder pasfoto en BSN) mee te sturen.

Wanneer we jouw gegevens verwerken op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een bestelling, dan kun je een kopie van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat ontvangen. Dit heeft alleen betrekking op de gegevens die je ons hebt gegeven.

Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Jouw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van je toestemming door ons geblokkeerd.

Goed Vuurwerk is verplicht jouw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kun je een verzoek tot verwijdering indienen. Indien je jouw gegevens wilt verwijderen, kun je een e-mail sturen. We zullen je  gegevens dan verwijderen, behalve als:

 • je een lopende zaak hebt bij de klantenservice;
 • je een openstaande bestelling hebt die nog niet of gedeeltelijk is verzonden;
 • je een nog niet afgewikkelde schuld hebt bij Goed Vuuwerk, ongeacht de betalingswijze;
 • je ervan wordt verdacht in de afgelopen vier jaren onze diensten te hebben misbruikt;
 • de wettelijke bewaartermijn nog niet verstreken is.

Als je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief, is afmelding altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de betreffende nieuwsbrief. Dit kan op ieder moment.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht je vragen of een klacht hebben over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je ons altijd bereiken zoals aangegeven op onze klantenservice (https://www.goedvuurwerk.nl/vragencontact) pagina.

Je ontvangt binnen een maand een schriftelijke reactie. Ben je niet tevreden met het antwoord, dan kun je:

 1. een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons. Hoe je deze klacht moet indienen is te lezen op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 2. een procedure starten bij de rechtbank.

Kan Goed Vuurwerk dit document wijzigen?

Ja, deze privacyverklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de privacyverklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kun je steeds terugvinden op de website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 oktober 2018.