Privacyverklaring en disclaimer

Goedvuurwerk.nl is een uitgave van Agri Retail BV. Lesli Vuurwerk BV handelt in opdracht van Agri Retail BV de betaling en bestelling af voor goedvuurwerk.nl.


WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP)
Goedvuurwerk.nl houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


VERWERKING VAN GEGEVENS
Wij verwerken de gegevens die u zelf verstrekt indien u een bestelling via de internetsite plaatst, indien u inschrijft voor de vuurwerk nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt via de e-mail. Deze gegevens kan onder andere uw identiteit (zoals naam, adres, e-mailadres etc.) bevatten. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en om de dienstverlening en de inhoud van onze internetsite te verbeteren.


UW GEGEVENS WORDEN NIET AAN DERDE VERSTREKT
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij zullen de informatie die u aan ons hebt verstrekt niet overdragen zonder dat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, tenzij de Wet ons daartoe verplicht.


BEVEILIGING GEGEVENS
Agri Retail BV besteedt vanwege het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.


KLIKGEDRAG EN GEBRUIK VAN COOKIES
Deze internetsite maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de internetsite te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de internetsite (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de internetsite gebruikt, rapporten over de internetsite-activiteit op te stellen voor internetsite-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetsite-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geschikte instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze internetsite kunt benutten. Door gebruik te maken van deze internetsite geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


WIJZIGINGEN PRIVACY-VERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy-verklaring. Belangrijke wijzigingen in deze privacy-verklaring worden op deze internetsite bekend gemaakt zonder dat u daar persoonlijk van op de hoogte gesteld wordt.


DISCLAIMER
Gebruik van onze internetsite is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Indien u deze internetsite gebruikt stemt u daarmee in. De gegevens op deze internetsite kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij zijn uiterst zorgvuldig bij het samenstellen en onderhouden van onze internetsite. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Agri Retail BV behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, inclusief, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, fotografie, handelsmerken, grafisch vormgeving. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Agri Retail BV. Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat Agri Retail verbindingen (zgn links) naar sites op het internet welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de verbinding te maken naar een site van dergelijke derde, zult u de gebruiksregels van de betreffende site nakijken en aanvaarden alvorens dergelijke site te gebruiken. U aanvaardt tevens dat Agri Retail geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en derhalve geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites van derden. Daarenboven impliceert een verbinding met een niet Agri Retail internetsite niet dat Agri Retail de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden goedkeurt.


AANSPRAKELIJKHEID
Agri Retail BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door gebruik van deze internetsite. Tevens aanvaardt Agri Retail BV geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de site, om wat voor reden dan ook.


Contactgegevens
Agri Retail BV
t.a.v.: internet
postbus 150
6710 BD Ede.


Officiële Bedrijfsgegevens
Agri Retail BV
Galvanistraat 100
6716 AE Ede Gld.
Handelsregister Arnhem K.v.K. 30073250
BTW nummer NL007079278B01