Kiwa, inspectie voor topveiligheid

Vuurwerkopslagplaatsen moeten voldoen aan strenge overheidseisen. In het Vuurwerkbesluit heeft het bevoegd gezag aangegeven dat vuurwerkbewaarplaatsen moeten worden voorzien van brandbeveiligingsalarminstallaties, zoals een sprinklerinstallatie, een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie. Om de kwaliteit en het goed functioneren van deze installaties te waarborgen verlangd het bevoegd gezag op basis van het Vuurwerkbesluit dat deze installaties voor ingebruikname van de vuurwerkopslagplaatsen moeten zijn geïnspecteerd en gecertificeerd door een onafhankelijke inspectie-instelling.

Installaties

Om ons vuurwerk te beschermen hebben wij brandbeveiligingsinstallaties, zoals een sprinklerinstallatie, een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie geplaatst. Om zeker te zijn van de kwaliteit en het goed functioneren lieten we de installaties inspecteren door *gecertificeerde inspectie-instelling Kiwa. Dit bureau is onafhankelijk, werkt volgens ISO 17020 en is door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. Daarmee zijn onze winkels een veilige plek om vuurwerk te kopen.

*Erkende inspectie-instelling

Een onafhankelijke type A inspectie-instelling moet voldoen aan ISO 17020. In Nederland worden inspectie-instellingen geaccrediteerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA). Kiwa Inspecties is een door de RvA geaccrediteerde inspectie-instelling.

Bezoek website